Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

宣太後為何和義渠王私通三十年後才動殺心?

 宣太後為啥和義渠王私通三十年後才動殺心?如果隻是為瞭“公關”,墮落義渠王之志,何須三十年那麼久呢?

 情夫匈奴義渠王

 義渠國指在今甘肅、陜西和寧夏一帶,從遠古起就活動著許多名稱各異的遊牧民族。據《後漢書·西羌列傳》概述:“及平王之末,周遂陵遲,戎逼諸夏。自隴山以東,及乎伊洛,往往有戎。於是渭首有狄獠圭冀之戎,涇北有義渠之戎,洛川有大荔之戎,渭南有驪戎,伊、洛間有楊拒、泉皋之戎。”這些眾多的戎、狄族,在春秋時期,尚處於從原始社會向封建社會的過渡時期,文化落後於中原地區,常以遊牧為生。

 西周以後,建國於渭水流域的秦國也悄然崛起,長期和鄰邦的戎、狄不斷發生戰爭。平王東遷時,秦襄公因救助和護駕有功,平王封他為諸侯,賜地岐山,並賦予征討西方戎、狄之全權。到瞭秦穆公時,任用百裡奚等將相,打敗瞭晉國,被中原諸國一直視為戎、狄的秦國聲威大振。公元前624年,秦穆公又采用從戎人那裡招來的大臣由餘的計策,攻伐北地義渠,“益國十二,開地千裡”,遂霸西戎。

 秦穆公稱霸西戎後,野心勃發,時刻想“問鼎中原”,但當時晉國的勢力也很雄厚,象座大山一樣阻擋著秦國東進的道路。於是,秦國就想先廓清自己西北的地域,便把進攻矛頭轉向義渠。公元前444年,秦伐義渠,“執其君以歸”。義渠戰敗後,吸取教訓,厲兵秣馬,通過14年時間的養精蓄銳,於公元前430年(秦躁公十三年),傾全力攻秦,從涇北直攻到渭南,不但收復瞭過去的失地,而且把疆域擴大到20萬平方公裡。它的地域東達陜北,北到河套,西至隴西,南達渭水。此後數十年內,是義渠國最強大的時期。

 公元前331年,秦趁義渠國發生內亂之機,秦惠王遣庶長操兵平定,義渠臣服於秦。但是,義渠國仍然明服暗不服,經常偷襲秦國。公元前327年,秦又伐義渠,將其鬱郅城(今慶城)奪去,義渠失敗,再次向秦稱臣。

 公元前318年,義渠趁中原諸國混戰,背叛秦國,朝貢於魏。魏公孫衍動員趙、韓、燕、楚四國與魏聯合攻秦。大戰當前,秦以“錦繡千匹、美女百名”拉攏義渠,義渠拒之,並趁勢起兵伐秦,“大敗秦人李帛之下。”這一重創,減緩瞭秦國東進的步伐,不得不把戰略重心重新轉向義渠國。

 公元前314年,秦調集重兵從東、西、南三面入侵義渠,先後奪得25座城池,使義渠國疆域大大縮小,實力銳減。

 公元前306年,秦昭王立為國君,昭王母宣太後攝政。她改變正面征討義渠國的策略,采用懷柔、拉攏的政策,以墮其志。義渠國大敗後,也想與秦重修舊好,以休養生息。義渠王就利用昭王剛即位的機會,親自到秦國去朝拜。但義渠王一到咸陽,就被早已盤算好的宣太後久留於秦,並長期與其淫亂。到公元前272年,“宣太後誘殺義渠王於甘泉宮”,接著發兵滅瞭義渠,在該舊地置北地、隴西、上郡。北地郡治義渠縣。

 《史記.匈奴列傳》記載:“秦昭王時,義渠戎王與宣太後亂,有二子。宣太後詐而殺義渠戎王於甘泉,遂起兵伐殘義渠。”

 史料的在記載這事情當中,多是說宣太後拿身體籠絡義渠王三十年,然後和秦昭襄王和謀殺之,然後攻打義渠,一舉拿下。