Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

於姓的來源,姓於的名人


一、尋根溯祖
據《世本》載,黃帝時有臣子名於則,發明瞭用麻編織的鞋子履,結束瞭古人光著腳的歷史,因功大被封於於(今河南內鄉),稱為於則。於則的子孫後代以封地為姓,稱為於氏。通常認為,於則是於姓的始祖。
出自有熊氏。黃帝的孫被封於商於(今河南淅川)。其後以封地為姓,遂為於氏。
二、郡望堂號
【堂號】
“救民堂”:明朝時候於仲寬,為永新知縣。那時南鄉龍仁和為亂,帶兵的將軍要把南鄉人殺光,好報他的戰功。仲寬堅決反對。南鄉人很感激他,生瞭男孩多用仲寬的姓當兒子的名,永遠記念。
【郡望】
於姓望族居京兆、廣陵、黎陽(今河南浚縣東北)。
京兆:即首都長安直轄區,在今陜西省西安市至華縣一帶。
廣陵郡:東漢時置。在今江蘇省揚州市一帶。
三、歷史名人
於琳:宋朝人。為本州防城保甲,盡忠職守。建炎初,陳通叛亂,於琳隨浙東安撫使討伐陳通,戰敗被俘,陳通欲刺面降之,於琳罵不絕口,寧死不屈而遭殺害。
於敖:明朝人。正德年間進士。嘉靖年間,駐汾州,分守冀南。當時強宗內亂,胡虜外侵,軍民慌亂不安,莫知所措。於敖指揮軍民趕築外城及四方堡壘,加強防禦,盜賊不敢犯。官至巡撫都禦史。
南宋有畫傢於清言擅畫荷花,明代有畫傢於竹屋擅畫墨梅,還有英山侯於顯。

Leave a Reply