Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

汲姓的來源,姓汲的名人


一、來源有二
1、出自姬姓,為黃帝之後,文王姬昌的後裔,以地名為姓。春秋時,周文王之後康叔被封於衛,其後代有衛昌公,太子居於汲(今河南省衛輝市),稱太子汲,其後代支庶子孫遂姓汲氏。《通志.氏族略.以邑為氏》載:”汲氏,衛宣公太子之後居汲。因以為氏。”
2、源於春秋,以封地為姓,為齊宣公的後代。春秋時期,齊宣公的子孫中有受封於汲(今河南省衛輝市)的,他的後世子孫便以封地名為姓,稱汲氏。汲姓望族居清河(今河北清河東)、濮陽(今河南濮陽)。
二、郡望堂號
【堂號】”東海堂”:漢朝汲黯,景帝時為太子洗馬,武帝時為東海太守。把東海治理得人民富裕,地方太平。召為主薄都尉,朝廷贊他是社稷之臣。
【郡望】
1、濮陽:古縣名,春秋時衛軒都,在今河南省濮陽縣。又郡名,晉代置。今為山東省濮州縣。
2、清河:《郡望百傢姓》中有記載:汲氏望出清河郡。漢代置郡。相當於今河北省清河至山東省臨清一帶地區。
3、西河:《姓氏考略》中有記載:汲氏望出濮陽、西河、清河。漢代置郡。相當於今山西、陜西二省之間黃河沿岸一帶。
三、歷史名人
汲固:後魏孝文帝時兗州從事,勇救刺史李式始滿月的嬰兒,為人稱道,升為主薄。
汲黯:漢武帝時大臣,滑縣人。為官以清靜治民。景帝時為太子洗馬(官名、太子出行,則為前導)。武帝時,為謁者,往視河內為災,以便發倉粟賑民,出為東海太守,召為主爵都尉被稱為社稷之臣。

Leave a Reply