Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

伊姓的來源,姓伊的名人


一、 來源有三
1、源於上古。相傳,古帝唐堯生於伊祁山,他出生時,寄養於伊侯 長孺傢,他的後代便以伊為姓,稱伊氏。
2、伊尹之後。商朝大臣伊尹,曾居在伊川,他的後世子孫,以其居 住地名’;伊’;為姓。伊尹後來佐商湯滅夏,商初輔佐四代五王,氏上古 有名得賢相。歷史上的伊川,在今河南的伊河一帶。伊尹之後,有莘 氏之女采桑伊川,以地為姓。
3、為歷史上伊婁氏所改。《魏書.官氏志》有記載雲:後魏鮮卑族有 可汗拓拔鄰,以其六弟為伊婁氏,後分為二姓,一姓伊,一姓婁。 伊姓望族居陳留(今河南開封陳留鎮)。
二、 郡望堂號
堂號
“任聖堂”(任,信也):伊尹相湯,伐桀救民,以天下為己任 。孟子稱他是”聖之任者也”(聖人中最講信的。把解放天下為自己的 事)。
郡望
《郡望百傢姓》中有記載雲:伊氏望出陳留郡。《姓氏考略》 中記載:望出陳留、河南、山陽。
1、陳留:秦始皇置陳留縣,漢代改置陳留郡。在今河南省開封地區 。
2、河南郡:漢高帝置郡。在今河南省洛陽市一帶。
3、山陽郡:西漢時的山陽郡在今山東省金鄉縣一帶;東晉時的山陽 郡在今江蘇省淮安一帶。
三、 歷史名人
伊尹:商朝大臣、伊姓始祖,輔佐商湯,佐商滅夏,綜理國事,連保 湯、外丙、中壬三朝,佐四代五王,是上古有名的賢相。
伊陟:商湯太戊名相,伊尹之子。太戊從其言而修其德。
伊恒:明代尚寶少卿,昊縣人。為人謙恭,時稱為長者。
伊盆生:後魏統軍,驍勇有膽略,初為統軍,累立戰功,遂為名將, 賜爵平城子,官至西道都督。
伊秉綬:清代書法傢、乾隆進士,字組似,號默卿,福建寧華人。官至揚州知府。何紹基寫詩稱頌其書法說:”丈人八分出二篆,使墨如 漆楮如筒。行草也無唐後法,懸崖溜雨如荒蘚。”有《留春草堂詩集 》。

Leave a Reply