Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

鄂姓的來源,姓鄂的名人


一、尋根溯祖 
1、以國名為姓。黃帝的姞姓子孫封在鄂國(今河南南陽市北),夏商時為諸侯國。商末,鄂侯在朝中為大臣,與西伯姬昌、九侯並列為三公 。商紂看中瞭九侯的女兒,娶為妃子。但九侯的女兒性情端莊,不願陪伴紂王作那些荒淫無恥的勾當,紂王一怒之下,殺死瞭九侯父女,還把九侯做成肉醬。鄂侯見九侯死得冤枉,便同紂王拒理力爭,結果也被殺死。後來鄂侯的子孫後代以國名為姓,稱為鄂姓。
2、出自姬姓。春秋時期,晉袁侯光曾封於鄂(今山西省鄉寧縣),其支庶子孫又的以其原封地為姓,稱為鄂姓。  
3、亦出自姬姓。春秋時期晉國大夫頃父之子嘉父叛晉,奔至鄂,稱鄂侯,其後遂以 鄂 為姓,稱為鄂氏。
4、出自羋姓。周夷王時,楚君熊渠自稱楚王,並封三個兒子為王,其中二兒子熊摯紅被封於鄂(今湖北鄂城),稱鄂王。他的後代子孫遂以 鄂 為姓,稱鄂姓。
5、出自嶽姓,是南宋民族英雄嶽飛的後代。嶽飛,被封為嶽鄂王,他遇害以後,其子嶽霆、嶽震逃難江南,不敢以嶽為姓,子孫散居各地,在黃梅的一支便以嶽飛封號為姓,稱為鄂姓。  
6、巴郡蠻族七姓中有鄂氏。
二、郡望堂號
【堂號】 安平堂 漢代時沛人鄂千秋,從漢高祖定諸侯有功。在漢高祖大封功臣的時候,一時位次不好決定。鄂千秋說: 蕭何是萬世功,應居第一。 這意見很稱劉邦心意,因此封鄂千秋為安平侯。
【郡望】 武昌郡 公元221年三國吳孫權分江夏、豫章、廬陵三郡之地,設置武昌郡。不久改名江夏郡。兩晉太康初年又改為武昌郡。相當今湖北省武漢至江西省九江一帶地區。
三、歷史名人 
鄂爾泰:滿洲鑲藍旗人。康熙舉人,授侍衛。雍正時任雲南、貴州、廣西三省總督,平定諸苗,前後數十戰。世宗嘗說自信不如信鄂爾泰之專,鄂授保和殿大學士、軍機大臣。  鄂穆圖:清代大學士。嘗燕馬通讀書,好為詩,開滿洲文學之先河,有《北海集》。

Leave a Reply