Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

咸姓的來源,姓咸的名人


一、尋根溯祖
1、出自高辛氏。帝嚳為部落首領時,其下有臣子咸丘黑,是咸姓始祖。
2、出自巫者。商代有賢臣名咸,因為以卜祝巫事為職業,故稱咸巫,其後代以祖先名字為姓,稱咸氏。
3、出自姬姓。春秋時,晉獻公的王妃驪姬發難,欲立奚齊為嗣,驅逐公子重耳和夷吾,導致晉國內亂。後廢晉國公族,稱為咸氏。
二、郡望堂號
【堂號】
“含象堂”:咸冀為唐朝開元年間十八學士之一,朝廷在含象亭上畫瞭他的像。像旁有禦贊。
【郡望】
汝南郡:漢高帝時置。治所上蔡,相當今河南省中部上蔡縣一帶。
三、歷史名人
咸唯一:明代鴻儒。他勤奮學習,精通五經。元朝末年,隱居不仕。洪武初以明經薦授本縣訓導。因戰亂多年,導致大部分人失學, 他大力宣傳提倡讀書,講解倫理,剖析經義,使讀書求學的社會風氣得到較快的恢復和發展。
咸 冀:唐朝開元學士。開元年間共有十八位學士以學問、品行、詩文、談論等方面出名,稱為”開元十八學士”,咸冀就是其中之一。
咸丘蒙:戰國時亞聖孟子的得意門生。

據《中國姓氏大全》記載:賢姓是罕姓,全國南北皆有。賢姓源於漢朝建武年間(公元25-56年)哀牢王賢栗之後代。清代雲南景東集居有賢氏後裔。哀牢王的管地,在雲南保山怒江以西一帶。據本人瞭解,目前,廣西南寧邕寧縣四塘鎮有1千餘人,從山東遷來,現已19代;廣西岑溪市約有6千餘人,分佈在八個鄉鎮集居,現已16代;廣東省連山縣,湖南江華縣,廣西昭平、鐘山、蒙山、賀州市也有大約3千餘人,是壯族,現已19代;廣西蒼梧縣大坡鎮有幾十人,現已7–8代。四川米易縣約有1千餘人,他們祖先來自雲南景東,據他們族譜介紹賢姓的“賢”大約是在洪武十三年時由“咸”字演變來的。

Leave a Reply