Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

詹姓的來源,姓詹的名人


尋根溯源 
1、出自姬姓,為周文王之後。據《姓苑》所載,周宣王封庶子於詹,建立詹國,子孫以國為氏。
2、據《路史》所載,相傳古帝虞舜封黃帝之後得詹(同瞻,備受尊敬)者,子孫因以為氏。
3、據《百傢姓溯源》所載,古代負責占卜的官職叫詹尹官,其後有以官職命姓者,稱詹姓。
4、據《姓氏考略》所載,春秋時晉有詹嘉、鄭有詹伯,均以邑為氏。
5、出自他族。今蒙古、土傢、臺灣土著、水等民族均有此姓。
郡望堂號 
詹姓在長期的繁衍播遷過程中,形成如下郡望:①渤海郡,漢代設置,治所在浮陽(今河北滄州),後移治南皮(今河北南皮東北);②河間郡,漢河間國,北魏置郡,治所在樂城(今河北獻縣),後移治今河北河間西南。 
堂號:“河間”、“奎光”、“潔身”等。
名人精粹 
詹何:戰國時楚國術士。善術數,傳說坐於傢中,能知門外牛之毛色及以白佈裹角。
詹雄:福州(今屬福建)人,唐末詩人。工詩,與陳黯等齊名。不第而終。
詹必勝:婺源(今屬江西)人,唐末將領。昭宗大順年間,王審知攻福州,年餘不下。後審知擢必勝為先鋒兵馬使,強攻城之西南,必勝冒矢石先登。城破,必勝歿於陣。
詹琲:光州固始(今屬河南)人,詹敦仁子,五代時隱士。有文才,能詩。隱於鳳山,號鳳山山人。清源軍節度使陳洪曾向朝廷舉薦他,他固辭不就。
詹先野:建州崇安(今屬福建)人,北宋時名士。其博鑒經史百傢。仁宗天聖四年領鄉薦,繼應賢良科。後隱居武夷,吟詠山水間,終日忘歸,人謂其有仙風道骨。
詹體仁:建寧浦城(今屬福建)人,宋代大臣、名士。少從朱熹學,後進士及第。初任太常少卿等職,後因參予策立寧宗,升太府卿,不久出知福州。後又改任靜江知府,任內減免賦稅,賑糧救災。官終司農卿。其博極群書,疏薦為當世名士。有《詹元善先生遺集》。
詹師文:建寧崇安人,南宋詞人。進士出身,任婺源尉時,捕盜有功,因調江西憲司檢法官,治獄無冤。後歸傢,以詞賦名於時。有《幔亭遺稿》、《通典編要》。
詹淵:建寧崇安人,宋代官吏。進士出身,授臨江戶曹掾。決獄清明,民有冤屈,皆找其審決,時有:“寧為戶曹非,不願他官直”之語。累遷監車輅院。
詹鳳翔:江西樂安人,元末明初理學傢、文學傢。洪武初被薦於京,以病免,歸任本府儒學訓導。自少至老書不釋手,有《大學中庸章句》、《傢禮括要》、《律呂新書括要》、《理學類編》及《奎光堂文集》等。
詹泮:字少華,江西玉山人,明代官吏、詩人。正德十六年進士。章懋弟子,以講學為己任。官至禮科給事中。詩文別具一格,有《少華集》。
詹王圭:江西波陽人,明代官吏。正德進士。嘉靖初為建寧縣知府,有惠政,民為其樹“遺愛碑”於名宦祠。官終貴州副使。
詹方桂:清安徽休寧人,字天木。工書畫,精醫理,通術數,能預測天氣。順治二年,避居松羅山。有《四傢小品》。
詹天寵:江西婺源人,清代易學傢、書畫傢。性聰慧,通曉陰陽、星緯、術數等書。工書、仿朱熹酷肖。善畫,尤善畫卉。
詹天佑:廣東南海(今屬廣州)人,近代鐵路工程學傢。十二歲赴美留學。後入耶魯大學,學土木工程及鐵路專科。一九零五年創建京張鐵路,全線通車後,舉世皆驚。他是我國自行設計修建鐵路之第一人,特授工科進士。有《鐵路名詞表》、《京綏鐵路工程紀略》等。

Leave a Reply