Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

屠姓的來源,姓屠的名人


屠姓起源有四:
一、出自九黎族,是蚩尤的後代。相傳,上古時代,黃帝和炎帝兩個部族聯合起來,在涿鹿與九黎族戰,擒殺瞭九黎族的首領蚩尤。遂將其部族人收入自己的部落。其中一些人願意歸順的,就遷到鄒、屠兩地定居,形成鄒、屠兩姓,均以居住地名為姓。鄒、屠二弟均在今山東境內。見《拾遺記》。
二、出自子姓,是商朝王族的後裔。商王朝建立後,封同姓為諸侯,其中一支封於玄國。玄國滅亡後,其族人遂以國名命姓,為玄姓,後來又去邑為屠,稱屠氏的屠字與荼字同音,故又有荼姓,實即屠姓別支,同處一宗。見《潛夫論》。
三、以職業技藝命姓。古人有以屠宰為業者,其後便姓屠,稱屠氏。春秋時晉國有人名屠蒯,即為屠宰手。
四、歷史上氏族姓氏中有屠姓。
堂號:書齋堂;陳留堂。漢朝,隱留郡(今河南省開封縣)。
望族:居廣平(河南雞澤縣東20裡)、陳留(今河南開封陳留鎮)。
歷史名人
屠遷:晉代,安定人,字清介。自幼好學聰慧,日誦百言,過目不忘,稍長博籍經典、禮樂、為河徽間通判,為官清廉,風節凝峻,獄訟破剖決如流,民無有叫冤者,百姓深敬之,公務餘閑時以吟誦自得其樂。
屠隆:明代戲曲傢,鄞縣人,字長卿,號赤水。萬歷進士。曾任青浦知縣、禮部郎中。有傳奇《曇花記》等。能詩能文,有多部詩文集留世。
屠本畯:明大山子,字田叔,以蔭樹明間任歷太常典、辰州知府。生平博覽群書,至老,書仍不離手。別人講他:“老矣,為何還如此辛苦也”。本畯曰:“吾以書饑時當食,渴以當飲,欠介以當枕席,愁寂以當鼓吹,未嘗苦也”。著有《太常典錄》、《田叔詩草》。
屠庸:明代浙江鄞縣人,字朝宗。成化進士,任禦史,巡按四川、湖廣,清廉自律,勤於政事,皆留有惠績。晉升為吏部尚書,辦事公正無私,尤其愛惜人才。清寧宮落成,下詔請番僧入宮慶賀,他再次上書諫止。武宗登極,加太子傅,兼管掌院事。
屠勛:明朝平湖人,字元勛。成化進士,歷任刑部郎中,有疑獄或事關權貴,謹慎審理剖決無滯,治無冤獄。弘治初為大理少卿,漳州溫文進作亂,勛往逾之,懲其首犯,嚇從者不聞,一方遂平安。晉升副都禦史,巡撫順天。整頓蘇州邊防,政績卓著。武宗即位後,進刑部尚書。有《太和堂集》留世。
屠仁守:清代,孝感人,字梅君。同治進士,官至禦史,時醇王當國,政局動亂,屢對天文算學深研究,尤精於性理研究。品格端莊,時人敬之。

Leave a Reply