Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

池姓的來源,姓池的名人


一、尋根溯祖
1、出自嬴姓,始成於戰國時候的秦國。戰國時,秦國有個王族名叫公子池,他是秦國的大司馬。他的傢族繁盛,其後代就以他的名字為姓,遂成池姓。
2、以居住地為姓。《風俗通》載:”氏於地者,城、郭、園、池是也。”古代城墻稱作城或垣,城外護城河稱之為池。有世居於護城河畔的人,便以池為姓。成語”城門失火,殃及池魚”,說的就是用護城河的水去救火,水中的魚因此遭殃。
二、遷徙分佈 據《通志氏族略以地為氏》所載,池姓望出西平。今為福州大姓。又據《姓氏考略》所載:陳留有池氏。 主要分佈有二: 1、西平郡:後漢建安年間(公元196–219年)將漢代的金城郡分置西平郡。在今河南省西平縣一帶。東晉末年,為禿發烏孤所占,稱西平王,以此為都。 2、陳留郡:秦王嬴政二十六年(公元前221年)置陳留縣,漢代改置陳留郡。在今河南省開封地區。
三、郡望堂號 “同安堂”:明朝池裕得,同安人,以進士聞名遂安縣,推斷明決,後升任太常寺少卿。
四、歷史名人
池裕得–號明洲。明朝同安人,嘉靖年間進士,作為遂昌縣令,他為官清廉,辦事公正,通達事理,能夠以理服人。他所到一處,調查民情,一旦發現問題,能及時辟徑解除民間疾苦,因此深受人民群眾的愛戴。累遷太常寺少卿。
池生春–字劍之。清朝楚雄人。道光年間進士,官至國子監司業。他為人慷慨大方,言行舉止悉合禮儀,以不欺人為本。善於書法。著有《入秦日記》、《直廬記》、《詩文剩稿》等。
池峰城–原名鳳臣。河北景縣人。清光緒二十九年(1903年)生。民國9年(1920年)在西北軍馮玉祥部第十六混成旅任軍職。民國16年任國民革命軍第二集團軍第十旅第三營營長。中原大站後任第二十六軍路軍第三十一師師長。民國25年1月,受陸軍少將銜;10月受陸軍中將銜。民國27年參加徐州會戰。民國28年3月,任第三十軍軍長,後任豫鄂邊區的遊擊總指揮,長江上遊江防軍副總司令,第十三軍長兼宜巴要塞區守備司令。民國34年11月起,先後任保定警備司令、華北”剿匪”總司令部中將參議等。民國38年參加北平和平解放。1955年3月16日病逝,終年53歲。

Leave a Reply