Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

堵姓的來源,姓堵的名人


一、尋根溯祖 源於姬姓,出自春秋時鄭國。春秋時期鄭國有大夫泄寇,是執政大臣之一,與叔詹、師叔被稱為 三良 。因他被封於堵邑(今河南方城一帶),所以又稱為泄伯、泄堵寇、堵叔。他的後代子孫就以堵為姓,稱堵姓。堵姓最早的先祖是黃帝。
二、郡望堂號
【堂號】 知兵堂 :明朝時堵允錫以戶部郎中出任長沙太守,率鄉兵剿滅山賊。後來授湖北巡撫,賊人李錦有30多萬眾,被允錫打得投降。從此軍威大振,人們都誇他知兵。
【郡望】 河南郡:漢高帝時置郡,相當今河南省洛陽市一帶。
三、歷史名人
堵 簡:元代詩人、畫傢。通經史,工詩畫,元末為江浙行省檢校官。平章時,慶童領兵復松江,堵簡為參謀,後兵敗,為賊所擒,不屈而死。
堵允錫:明朝人。崇禎十年進士。南明唐王任為湖北巡撫,後與退入湘境之農民軍李錦、高一功部協議共同抗清。桂王立,任允錫為兵部尚書,又加為東閣大學士。後因抗清失利,退至廣西,在潯州病死。
堵 霞:清代女詩書畫傢。進士伊令女,諸生吳音室。博通經史,能詩善畫,她得畫靈瓏優美,尤其小楷寫得神妙秀氣。
堵維新:抗日戰爭時期,中共地下黨人。遊擊戰的重要人物,為新中國立下瞭汗馬功勞。任河北滄州人大代表。

Leave a Reply