Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

耿姓的來源,姓耿的名人


一、姓氏源流:
1 以地名為姓。商代有君王名祖乙,他的國都從相遷到邢,後來的盤庚又把都城遷到毫。邢,在今天的河南省溫縣東。邢的讀音,古代讀做耿。盤庚遷都後,一部分商朝的公族沒有跟隨他南遷,仍然留在瞭邢。這一部分人就把邢作為自己的姓氏。後來為瞭與讀做xing的邢姓相區別,將這個姓的寫法改做耿。
2 出自姬姓。商代末年有耿國,在今天的陜西省龍門縣南,周朝建立後耿國滅亡。周室封同姓人於耿,又為諸侯國,春秋時又被晉國滅掉。原耿國公族多以原國名“耿”作為自己的姓氏,成為耿氏的一支。
二、遷徙分佈:
耿氏望族居住在高陽(今天的山東臨淄西北30裡)。
三、郡望堂號:
【郡望】
1 高陽郡:本來是戰國時期的高陽郡。北魏的時候設置青州高陽郡,在今天的山東省臨淄一帶。
2 扶風郡:漢武帝的時候設置右扶風,在今天的陜西省長安縣的西部。3 河東郡:秦朝初期設置河東郡。相當於今天的山西省黃河以東夏縣一帶地區。
【堂號】 美陽堂、懷遠堂:後漢耿秉,博曉書記,曉《司馬兵法》。明帝拜為駙馬都蔚。征伐匈奴,破車師,章帝時拜為遼渡將軍。匈奴懷其恩信,又拜征西將軍,北擊匈奴,大破之。登燕然山,被封為美陽公。他死的時候,匈奴舉國痛哭,甚至把頭搶破,所以又叫懷遠堂。
四、歷史名人:
1、耿壽昌,西漢理財傢、歷算傢,宣帝時,任大司農中丞,在西北設置“常平倉”,以平抑谷價。後封關內侯。精通數學,刪補《九章算術》。又鑄渾天儀觀天象,有《月行帛圖》等。
2、耿純(?—公元37年),字伯山,臣鹿宋子(今趙縣東北)人。耿純在建立東漢王朝的過程中,發揮瞭突出的作用,是東漢王朝的開國功臣之一。劉秀在河北奔波時,耿純親率宗族賓客2000餘人,一些老弱病者帶著棺木等追隨。劉秀拜耿純為前將軍後,勢力逐漸強盛,達數萬人之多。劉秀稱帝後,大封功臣,封耿純為高陽侯。公元26年,真定王劉楊謀反,劉秀密令耿純來真定處理。耿純隻帶百餘名兵士來到河北,住在傳舍,邀劉楊相見。由於耿純的母親是真定宗室之女,劉楊自恃人眾勢強,便應邀前往傳舍。耿純在傳舍開始以禮相待,請劉楊兄弟等入內,等眾人坐定後,耿純突然下令誅殺劉楊兄弟,使真定城內大為震驚,但又不敢亂動。耿純就這樣幹凈利落地解決瞭真定王劉楊謀反的問題後,便回洛陽復命去瞭。公元30年,劉秀令諸侯回到自己的封地去。耿純原是高陽侯,在改封為東光侯後,立即到東光就國,在諸侯中起瞭帶頭作用。公元32年,耿純復任東郡太守,公元37年,耿純病逝於東郡太守任上。東漢永平年,漢明帝追感前世功臣,圖畫28將於南宮雲臺,史稱雲臺28將,東郡太守東光侯耿純位列第十三,是為東漢開國功臣之一。
3、耿弇,東漢名將。扶風茂陵(今陜西興平東北)人,字伯昭。西漢末,從劉秀起兵,任大將軍。劉秀稱帝後,任建威大將軍,封好畤侯。建武五年(公元29年),奉詔率軍擊滅稱雄於濟南郡地的割據勢力張步。
4、耿恭,東漢將領。字伯宗,陜西扶風人。明帝時,任戊己校尉。後駐西域疏勒城遭北匈奴圍攻,堅守不屈。建初元年,漢軍來援,率領堅持到最後的26人與援軍會合,且戰且行,奮戰三月,到玉門關時所部生還的僅13人。當時稱他“節過蘇武”。
5、耿秉(?—公元91年),東漢將領。字伯初,陜西扶風人。明帝時,任駙馬都尉。永平17年,與竇固率兵擊敗北匈奴。後任征西將軍。永元元年與竇憲率兵擊敗北匈奴,封美陽侯。
6、耿湋,唐代詩人,字洪源,河東人。登寶應元年進士第,官右拾遺。工詩,與錢起、盧綸、司空曙諸人齊名,號大歷十才子。湋詩不深琢削,而風格自勝。集三卷,今編詩二卷。
7、耿京,南宋著名抗金農民起義軍領袖,濟南人,南宋高宗紹興三十一年(1161),聚眾數十萬反抗金朝的暴虐統治,後被降金的叛徒張安國殺害,
8、耿奉訓,元代良吏,天歷初知荊門,善決獄,有循聲。歲饑,出俸資募富商米,活饑民五萬餘。

Leave a Reply