Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

國風·王風·揚之水

國風·王風·揚之水

朝代:先秦

作者:佚名

原文:

揚之水,不流束薪。彼其之子,不與我戍申。懷哉懷哉,曷月予還歸哉?
揚之水,不流束楚。彼其之子,不與我戍甫。懷哉懷哉,曷月予還歸哉?
揚之水,不流束蒲。彼其之子,不與我戍許。懷哉懷哉,曷月予還歸哉?

參考翻譯

寫翻譯

譯文及註釋

譯文平緩流動的水啊,沖不走成捆的木柴。那位遠方的人兒啊,不能和我駐守申國城寨。想念你啊想念你,哪時我才能回到故裡?平緩流動的水啊,也飄不起成捆的柴草。那位遠方的人兒啊,不能共我守衛甫國城堡。想念你啊想念你,哪時我才能回到故裡?平緩流動的水啊,也流不動成捆的柳枝。那位遠方的人兒啊,不能與我守衛許國城池▼

參考賞析

寫賞析

鑒賞

春秋時代,周朝平王(前770—前720年在位)還是比較混亂的時代。主要是周天子的權威削弱瞭,諸侯國的力量強大瞭。周平王的母親是申國人,申國又常受楚國的侵擾。周平王為瞭母親故國的安全,就從周朝抽調部分軍隊,到申國戰略要地屯墾駐守,防止楚國侵擾。這些周朝士兵遠離故鄉,去守衛並非自己諸侯國的土地,心中的不▼