Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

古代名言警句大全

 1、一寸光陰一寸金,寸金難買寸光陰。

 2、東風不與周郎便,銅雀春深鎖二喬。

 3、沉舟側畔千帆過,病樹前頭萬木春。

 4、積跬步,無以至千裡;不積小流,無以成江河。

 5、傲不可長,欲不可縱,樂不可極,志不可滿。

 6、學然後知不足,教然後知困。知不足,然後能自反也;知困,然後能自強也。

 7、境遇休怨我不如人,不如我者尚眾;學問休言我勝於人,勝於我者還多。

 8、會當凌絕頂,一覽眾山小。

 9、但願人長久,千裡共嬋娟。

 10、天行健,君子以自強不息。

 11、道成於學而藏於書,學進於振而廢於窮。

 12、多見者博,多聞者智,拒諫者塞,專己者孤。

 13、少而好學,如日出之陽;壯而好學,如日中之光;老而好學,如炳燭之明。

 14、青,取之於藍而青於藍;冰,水為之而寒於水。

 15、命為志存。

 16、書山有路勤為徑,學海無崖苦作舟。

 17、人生自古誰無死,留取丹心照汗青。

 18、山重水復疑無路,柳暗花明又一村。

 19、志不強者智不達。

 20、生當作人傑,死亦為鬼雄,至今思項羽,不肯過江東。

 21、時危見臣節,世亂識忠良。

 23、勿以惡小而為之,勿以善小而不為。惟賢惟德,能服於人。

 24、欲窮千裡目,更上一層樓。

Leave a Reply