Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

羅貫中名言名句

 1、口似懸河,辯才無礙。

 2、青山依舊在,幾度夕陽紅。

 3、青山不老,綠水長存。

 4、廟堂之上,朽木為官,殿陛之間,禽獸食祿;狼心狗行之輩,滾滾當道,奴顏婢膝之徒,紛紛秉政。

 5、智者貴於乘時,時不可失。

 6、鳳翱翔於千仞兮,非梧不棲;士伏處於一方兮,非主不依。樂躬耕於隴畝兮,吾愛吾廬;聊寄傲於琴書兮,以待天時。

 7、笑容可掬,焚香操琴。

 8、財賄不以動其心,爵祿不以移其志。

 9、主公之言,雖合天理,奈離亂之時,用兵爭強,固非一道;若拘執常理,寸步不可行矣。

 10、初生牛犢不怕虎。

 11、名垂竹帛,功標青史。

 12、勇將不怯死以茍免,壯士不毀節而求生。

 13、英雄者,胸懷大志,腹有良謀,有包藏宇宙之機,吞吐天地之志者也。

 14、三軍易得,一將難求。

 15、寬以待人,柔能克刖,英雄莫敵。

 16、大丈夫處世,不能立功建業,幾與草木同腐乎?

 17、孤窮劉備,久欲投於門下,奈機緣未遇。今為曹操所攻,妻子俱陷,想將軍容納四方之士,故不避羞慚,徑來相投。望乞收錄。誓當圖報。

 18、水來土掩,將至兵迎。

 19、鷦鷯尚存一枝,狡兔猶藏三窟。

 20、為汝這孺子,幾損我一員大將!

 21、披雲霧而睹青天。

 22、為將之道:勿以勝為喜,勿以敗為憂。

 23、周郎妙計安天下,賠瞭夫人又折兵。

 24、滾滾長江東逝水,浪花淘盡英雄。

 25、諸君皆有王佐之才,不幸跟隨劉備。備之命窘,累及諸君。今日身無立錐,誠恐有誤諸君。

 26、天下大勢,分久必合,合久必分。

 27、兩虎相鬥,必有一傷。

 28、治國者必以奉法為重。

 29、獨善其身盡日安,何須千古名不朽。

 30、兄弟如手足,妻子如衣服。衣服破,尚可縫;手足斷,安可續?

 31、箭在弦上,不得不發。

 32、強中自有強中手,用詐還逢識詐人。

 33、大丈夫生於天地間,不識其主而事之,是無智也!今日受死,夫何足惜。

 34、寬宏大量,何所不容。

 35、一壺濁酒喜相逢,古今多少事,都付笑談中。

 36、越之西子,善毀者不能閉其美。

Leave a Reply