Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

廉潔格言警句

 1、人人廉政腐敗滅亡;人人自律黨風自強。
 
 2、上不愧黨勤政之根;下不愧民廉政之源。
 
 3、名為錮身鎖利是焚身火。
 
 4、擋不住今天的誘惑將失去明天的幸福。
 
 5、民生在勤勤則不匱;黨存於廉廉乃大興。
 
 6、為政戒貪貪利貪貪名亦貪勿騖聲華忘政事;
 
 7、花以芳香而美官以清廉而貴。
 
 8、志不可無傲不可有財不可貪欲不可縱。
 
 9、納諫求賢有容乃大;激濁揚清無欲則剛。
 
 10、松竹梅歲寒三友;廉正清為官三要。
 
 11、寧可清貧自樂不可濁富多憂。
 
 12、大節不可失小節不可縱。
 
 13、心無私欲自然會剛;人無邪念自然公正。
 
 14、位卑未泯濟民志權重不移公仆心。
 
 15、其身正不令而行;其身不正雖令不從。
 
 16、所覽前賢國與傢成由勤儉敗由奢。
 
 17、物必先腐也而後蟲生之。
 
 18、淡泊名利克己制欲。
 
 19、在位奉廉應當;退位守節尤重。
 
 20、為人正為政勤為官廉為民實。
 
 21、勿唯小貽大勿唯私損公;勿唯利害己勿唯權傷民。
 
 22、清廉做官方敢怒公正辦事才敢言
 
 23、君子先擇而後交小人先效而後擇。
 
 24、先天下之憂而憂後天下之樂而樂。
 
 25、養廉惟儉儉己儉儉人非儉還從寬大保廉隅。
 
 26、勤廉者平安一世貪婪者自毀一生。
 
 27、政清則社稷興腐敗則國傢亡。
 
 28、樂自清中出煩自貪裡來。
 
 29、名節重於泰山利欲輕於鴻毛。
 
 30、勿以惡小而為之勿以善小而不為。
 
 31、莫以廉小而不為莫以貪小而為之。
 
 32、擋不住今天的誘惑將失去明天的幸福。
 
 33、扣錯第一顆紐扣將一錯到底擋住第一次誘惑將一路順風。
 
 34、不為富貴涉貪路寧守清貧養廉名。
 
 35、效王翱封珠宛然美名照千年。
 
 36、寧做清官甘苦一生莫當貪官遺臭萬年。
 
 37、做人德為本做官清為上。
 
 38、用權當如履薄冰不慎乃殃;
 
 39、根深狂風拔不起;心正邪惡攻不破。
 
 40、民不容貪黨不容腐。
 
 41、正氣一身官氣掃清風兩袖腐風離。
 
 42、載舟覆舟民意難違從來當官須勤謹
 
 43、前車後車殷鑒不遠自古為政要清廉
 
 44、為官常想官是公仆恃官傲物人不齒
 
 45、心為公自會寵辱不驚兩袖清風始能正氣凜然
 
 46、公仆銘胸常聞警鐘;清廉舒坦敬業從容。
 
 47、正直坦蕩表裡如一。
 
 48、自重自省自警自勵。
 
 49、處事公正不為權勢喪志不為錢財動心
 
 50、反腐換來一方凈土倡廉營造八方富足。
 
 51、學蘇瓊置瓜梁上譽聲傳萬代;
 
 52、樹廉潔之心行廉潔之事做廉潔之人。
 
 53、無私者勇忘我者清。
 
 54、養一身正氣去半點私心。
 
 55、用權當思權本民賦弄權謀私法難容
 
 56、為官一時做人一世。
 
 57、金竹千年不變節雲松萬年不彎腰。
 
 58、人生的意義在於付出而不是索取。
 
 59、人生自古誰無死留取丹心照汗青。
 
 60、君子坦蕩蕩小人常戚戚。
 
 61、常懷感激之心一生快樂無窮。
 
 62、地上種瞭菜就不易長草心中有瞭善就不易生惡。
 
 63、廉乃正本貪為墮源。
 
 64、為官清正廉潔當視名利淡如水;
 
 65、常修為政之德常思貪欲之害常懷律己之心。
 
 66、吃菜根淡中有味守法律夢裡不驚。
 
 67、守得清廉勝似富。
 
 68、執政勤奮為民應看事業重如山。
 
 69、品德端正以身正求公正以公正換人心。
 
 70、毛毛細雨濕衣裳點點私心毀名節。
 
 71、以史為鑒知興衰以人為鏡明得失。
 
 72、甘守清廉報傢國不為貪臟羞兒孫。
 
 73、儉以廉為本奢為貪之源戒之慎之。共2頁,當前第1頁12

Leave a Reply