Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

晏子名言名句

 1、嬰聞之,窮民財力以供嗜欲,謂之暴;崇完好,威嚴擬乎君,謂之逆;刑殺不辜謂之賊。此三者守國之大殃。

 2、舉之以語,考之以事,能諭,則尚而親之,近而無辱以取人,則得賢之道也。

 3、省行者不引其過,察實者不譏其辭,嬰可以辭而無棄乎!嬰誠改之。

 4、昔者吾先君桓公,明君也,而管仲賢相也。夫以賢相佐明君,而東門防全也。古者不為,殆有為也。

 5、古人說過,作為一個忠實的臣子,不應該事事附和國君,因為國君認為是對的,並不一定都對。國君認為不對的,也不一定都不對。這個梁丘據對國君最會察顏觀色,拍馬奉承,不論對錯,一味迎合,你聽瞭也許心順氣平,可是對國傢長遠利益,又有什麼好處呢?

 6、昔三代之興也,謀必度其義,事必因於民。故度義因民,謀事之術也。

 7、為者常成,行者常至。

 8、晏子對曰:明其教令,而先之以行義;養民不苛,而防止以刑僻;所求於下者,不務於上;所禁於民者,不行於身。

 9、責己無以,智者有不能給,求焉無饜,天地有不能瞻也。

 10、進不失廉,退不失利。

 11、臣聞之,樂賢而哀不肖,守國之本也。

 12、寸之管無當,天下不能足之以粟。今齊國丈夫耕,女子織,夜以接日,不足於奉上,而君側皆雕文刻鏤之觀,此無當之管也,而君終不知。

 13、嬰之傢俗,閑處從容不談議,則疏;出不相揚美,入不相削行,則不與;通國事無論,驕士慢知者,則不朝也。此三者,嬰之傢俗,今子是無一焉。故嬰非特食饋之長也,是以辭。

 14、苦身為善者,其賞厚;苦身為非者,其罪重。

 15、問道者更正;聞道者更容。

 16、能愛邦內之民者,能服境外之不善;重士民之死力者,能禁暴國之邪逆;聽賃賢者,能威諸侯;安仁義而樂利世者,能服天下。

 17、有以亡也。嬰聞之,君子有道,懸之閭,紀有此言,註之壺,不亡何待乎?

 18、臣聞之,以謀勝國者,益臣之祿;以民力勝國者,益民之利。故上有羨獲,下有加利,君上享其名,臣下利其實。故用智者不偷業,用力者不傷苦,此古之善伐者也。

 19、吾聞知:量功而不量力,則民盡;藏餘不分,則民盜。

 20、舉賢以臨國,官能以敕民,則其道也。

 21、故臣聞仲尼居處惰倦,廉隅不正,則季次、原憲侍;氣鬱而疾,志意不通,則仲由、卜商侍;德不盛,行不厚,則有顏回、騫、雍侍。

 22、嬰聞之,眾而無義,強而無禮,好勇而惡賢者,禍必及其身,若公者之謂矣。且嬰言不用,願請身去。

 23、其行石也,堅哉石乎落落,視之則堅,循之則堅,內外皆堅,無以為久,是以速亡也。

 24、任人之長,不疆其短;任人之工,不疆其拙。

 25、臣聞之,為地戰者,不能成其王;為祿仕者,不能正其君。高糾與嬰兄弟久矣,未嘗幹嬰之行,特祿之臣也,何以補君乎!

 26、今夫車輪,山之直木也,良匠揉之,其圓中規,雖有槁暴,不復嬴矣。故君子慎隱揉。

 27、不可,君得合而欲多,養欲而益驕。得合而欲多者危,養欲而意驕者困。今君任勇力之士,以伐明主,若不濟,國之福也,不得而有功,憂必及君。

 28、量功而不量力,則民盡;藏餘不分,則民盜。

 29、我晏嬰傢不窮,我用國君的賞賜,使我三族的親屬都得到恩澤,遍及朋友,救濟百姓。國君給我的恩賜實在太重瞭,我晏嬰的傢是不窮的。我聽說過,得自國君的厚賜,又用來施舍給人民,這是臣下代替國君統治人民,忠臣是不會這樣做的。但是得自國君的厚賜而不施舍給人民,就是作為私有財產藏在自己的箱子裡,有仁德的人是不會這樣做的。

 30、國有三不祥,是不與焉。夫有賢而不知,一不祥:知而不用,二不祥:用而不任,三不祥也。

 31、節欲則民富,中聽則民安。

 32、和氏之璧,井裡之困也,良工修之,則為存國之寶,故君子慎所修。

 33、不掩賢以隱長,不刻下以諛上。共3頁,當前第1頁123

Leave a Reply