Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

關於讀書的名人名言155句

 
 1、讀書無疑者,須教有疑,有疑者,卻要無疑,到這裡方是長進。朱熹
 
 2、教育!科學!學會讀書,便是點燃火炬;每個字的每個音節都發射火星。雨果
 
 3、欲高門第須為善;要好兒孫必讀書。《格言對聯》
 
 4、勸君莫將油炒菜,留與兒孫夜讀書。《增廣賢文》
 
 5、養子莫徒使;先教勤讀書。《對聯集錦》
 
 6、“先生不應該專教書,他的責任是教人做人;學生不應該專讀書,他的責任是學習人生之道。”陶行知
 
 7、區別成功人士和普通人士最簡單的方法,就是前者喜歡讀書。
 
 8、養心莫若寡欲;至樂無如讀書。鄭成功
 
 9、三更燈火五更雞,正是男兒讀書時;黑發不知勤學早,白首方悔讀書遲。(唐)顏真卿
 
 10、讀書在於造成完全的人格。(英國)諺語
 
 11、讀書,這個我們習以為常的平凡過程,實際是人的心靈和上下古今一切民族的偉大智慧相結合的過程。高爾基
 
 12、讀書,這個我們習以為常的平凡過程,實際上是人們心靈和上下古今一切民族的偉大智慧相結合的過程。高爾基
 
 13、我們讀書時,是別人在代替我們思想,我們隻不過重復他的思想活動的過程而已,猶如兒童啟蒙習字時,用筆按照教師以鉛筆所寫的筆畫依樣畫葫蘆一般。我們的思想活動在讀書時被免除瞭一大部分。因此,我們暫不自行思索而拿書來讀時,會覺得很輕松,然而在讀書時,我們的頭腦實際上成為別人思想的運動場瞭。所以,讀書愈多,或整天沉浸讀書的人,雖然可借以休養精神,但他的思維能力必將漸次喪失,此猶如時常騎馬的人步行能力必定較差,道理相同。叔本華
 
 14、讀書對於我來說是驅散生活中的不愉快的最好手段。沒有一種苦惱是讀書所不能驅散的。孟德斯鳩
 
 15、三更燈火五更雞,正是男兒讀書時;黑發不知勤學早,白首方悔讀書遲。(唐)顏真卿
 
 16、讀書是最好的學習。追隨偉大人物的思想,是最富有趣味的一門科學。普希金
 
 17、少年讀書,如隙中窺月;中年讀書,如庭中望月;老年讀書,如臺上玩月。皆以閱歷之深淺,為所得之深淺耳。張潮
 
 18、讀書貴能疑,疑乃可以啟信。讀書在有漸,漸乃克底有成。《格言聯壁》
 
 19、古今來許多世傢,無非積德。天地間第一人品,還是讀書。《格言聯璧》
 
 20、讀書如吃飯,善吃者長精神,不善吃者長疾瘤。(清)袁牧
 
 21、讀書勿求多,歲月既積,卷帙自富。(清)馮班
 
 22、讀書必專精不二,方見義理。(明)薛煊
 
 23、或作或輟,一曝十寒,則雖讀書百年,吾未見其可也。(明)吳夢祥
 
 24、讀書譬如飲食,從容咀嚼,其味必長;大嚼大咀,終不知味也。(宋)朱熹
 
 25、讀書之法無它,惟是篤志虛心,反復詳玩,為有功耳。(宋)朱熹
 
 26、為學之道,莫先於窮理;窮理之要,必先於讀書。(宋)朱熹
 
 27、讀書要玩味。(宋)程顥
 
 28、學乃身之寶,儒為席上珍。君看為宰相,必用讀書人。《神童詩·勸學》
 
 29、天子重英豪,文章教兒曹。萬般皆下品,惟有讀書高。《神童詩·勸學》
 
 30、讀書不知味,不如束高閣;蠢魚爾何如,終日食糟粕。(清)袁牧
 
 31、鑿壁偷光,聚螢作囊;忍貧讀書,車胤匡衡。(元)許名奎
 
 32、外物之味,久則可厭;讀書之味,愈久愈深。(宋)程顥
 
 33、讀書當將破萬卷;求知不叫一疑存。《對聯集錦》
 
 34、立品直須同白玉;讀書何止到青雲。《對聯集錦》
 
 35、勤者讀書夜達旦;青藤繞屋花連雲。《對聯集錦》
 
 36、自傢慢詡便便腹,開卷方知未讀書。(清)張月樓
 
 37、人傢不必論富貴,唯有讀書聲最佳。(明)唐寅
 
 38、磋砣莫遺韶光老,人生惟有讀書好。《宋詩紀要》

共4頁,當前第1頁1234

Leave a Reply