Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

方孝孺名言名句

 1、漢懲秦之孤立,於是大建庶孽而為諸侯,以為同姓之親,可以相繼而無變;而七國萌篡弒之謀。

 2、君子淡如水,歲久情愈真。小人口如蜜,轉眼如仇人。

 3、不安於小成,然後足以成大器;不誘於小利,然後可以立遠功。

 4、蓋嘗因而論之:豫讓臣事智伯,及趙襄子殺智伯,讓為之報仇。聲名烈烈,雖愚夫愚婦,莫不知其為忠臣義士也。

 5、夫茍不能自結於天,而欲以區區之智,籠絡當世之務,而必後世之無危亡,此理之所必無者也,而豈天道哉?

 6、雖然,以國士而論,豫讓固不足以當矣;彼朝為讎敵,暮為君臣,腆然而自得者,又讓之罪人也。

 7、交善人者道德成,存善心者傢裡寧,為善事者子孫興。

 8、段規之事韓康,任章之事魏獻,未聞以國士待之也;而規也章也,力勸其主從智伯之請,與之地以驕其志,而速其亡也。

 9、求之言語之外,而得其所不言之意。

 10、讓於此時,曾無一語開悟主心,視伯之危亡,猶越人視秦人之肥瘠也。

 11、鳳隨天風下,暮息梧桐枝。

 12、智伯既死,而乃不勝血氣之悻悻,甘自附於刺客之流。

 13、虛己者進德之基。

 14、釣名沽譽,眩世炫俗,由君子觀之,皆所不取也。

 15、生為名臣,死為上鬼,垂光百世,照耀簡策,斯為美也。

 16、慮天下者,常圖其所難,而忽其所易;備其所可畏,而遺其所不疑。

 17、蚯蚓霸一穴,神龍行九天。

 18、變封建而為郡縣,方以為兵革可不復用,天子之位可以世守;而不知漢帝起隴畝之匹夫,而卒亡秦之社稷。

 19、將興之主,惟恐人之無言;將亡之主,惟恐人之有言。

 20、士君子立身事主,既名知己,則當竭盡智謀,忠告善道,銷患於未形,保治於未然,俾身全而主安。

 21、讓之死固忠矣,惜乎處死之道有未忠者存焉。

 22、能探風雅無窮意,始是乾坤絕妙詞。

 23、當秦之世,而滅六諸侯,一天下;而其心以為周之亡,在乎諸侯之強耳。

 24、鞭管之下,有賢士乎?

 25、此其人皆有出人之智,負蓋世之才,其於治亂存亡之幾,思之詳而備之審矣;慮切於此,而禍興於彼,終至於亂亡者,何哉?

 26、袖手旁觀,坐待成敗,國士之報,曾若是乎?

 27、茍遇知己,不能扶危為未亂之先,而乃捐軀殞命於既敗之後。

 28、公其心,萬善出。

 29、蓋慮之所能及者,人事之宜然;而出於智力之所不及者,天道也。

 30、謙者眾善之基,傲者眾惡之魁。

 31、沽名釣譽,眩世炫俗,君子觀之,皆所不取。

 32、縱肆忽怠,熟知識者;人善其佚,禍從自出。

 33、君子之為利,利人;小人之為利,利己。

Leave a Reply