Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

Category: 六十大壽對聯

六十大壽對聯

六十大壽慶聯語_六十壽聯

三月花繁好延賓客,六旬人健可比喬松。 六秩壽筵開飛觴醉月,三月喜酒美宴客酬賓。 感黨德國恩年到六旬猶健鑠,沐春風化雨壽晉七十再稱觴。 序屬仲春喜看堂上椿萱並茂,時逢盛世敬祝嚴君花甲重開。 年齡晉六旬感謝親鄰齊祝壽,稱觴逢三月愧無旨酒宴嘉賓。 壽晉六旬南山欣作頌,時逢三月北海喜開樽。 甲子重新如山如阜,春秋不老大德大年。

60歲祝壽對聯集錦_六十壽聯

甲子重新新甲子春秋幾度度春秋 延齡人種神仙草紀算新開甲子花 頌祝遐齡椿作紀筵開壽宴海為樽 八月秋高仰仙桂六旬人健比喬松 杯傾北海辰被度頌獻南山甲再周 甲子重新如山如阜春秋不老大德大年

六十壽壽聯集錦_六十壽聯

八月秋高仰仙桂六旬人健比喬松 甲子重新如山如阜春秋不老大德大年  青松翠竹標芳度紫燕黃鸝鳴好春 玉樹階前萊衣兌舞金萱堂上花甲初周  花甲齊年項臻上壽芝房聯句共賦長春 璧合珠聯圖開周甲伯歌季舞燕啟良辰

六十歲壽聯_六十壽聯

甲子重親新甲子春秋幾度度春秋 八月秋高仰仙桂六旬人健比喬松 二回甲子春初度舉國笙歌醉太平    頌晉林壬欣介壽算周花甲樂延年 紀壽欣逢新甲子培務喜掇早丹花 春秋不老同陵頌甲子重添福壽花

六十歲生日祝壽對聯_六十壽聯

延齡人種神仙草紀算新開甲子花 頌祝遐齡椿作紀筵開壽宴海為樽 甲子重新新甲子春秋幾度度春秋 杯傾北海辰被度頌獻南山甲再周 甲子重新如山如阜春秋不老大德大年 八月秋高仰仙桂六旬人健比喬松