Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

Category: 百歲壽聯

百歲壽聯

百歲壽壽聯集錦_百歲壽聯

人生不滿公今滿世上難逢我正逢 稱觴共慶千秋節祝嘏高懸百壽圖 孫子生孫上壽同臻稱國瑞老人偕老百年共樂合傢歡 明月有恒紀年合獻九如頌長春不老添潤當稱百歲人 設帨溯當年喜花甲一周又半稱觴逢此日祝萱顏百歲有奇 桃熟三千瑤池啟宴籌添一百海屋稱觴

百歲生日壽辰對聯_百歲壽聯

  百歲為上壽;一言乃千金。(百歲)盛世常青樹;百年不老松。(百歲)洵似人間真瑞;居然天上神仙。(百歲)蓬萊盤進長生果;玳瑁筵開百歲觴。(百歲)稱觴共慶千秋節;祝嘏高懸百壽圖。(百歲)莫道人生無百歲;須知草木有重春。(百歲)傢中早釀千年酒;盛世長歌百歲人。(百歲)瑤池喜晉千年酒;海屋欣添百歲籌。(百歲)瓊材歌舞群仙會;海屋衣冠百壽圖。(百歲)人作不滿公今滿;世上難逢我竟逢。(百歲)福海朗照千秋月;壽域光涵萬裡天。(百歲)天邊已滿一輪月;世上同鐘百歲人。(百歲)樂奏雲璈歌百歲;德輝彤史祝千秋。(百歲)活百歲松欽鶴羨;數一生苦盡甜來。(百歲)上壽期頤莊椿不老;君子福履洪范斯陳。(百歲)天賜期頤長生無極;人間百歲積慶有餘。(百歲)壽晉期頤天年永運;光增史乘人瑞流傳。(百歲)禮祝期頤莊椿無算;詩歌福履虞壽同登。(百歲)孫子生孫上壽同臻稱國瑞;老人偕老百年共樂合傢歡。(百歲)明月有恒紀年合獻九如頌;老春不老添閏當稱百歲人。(百歲)歡會數百歲之桑弧過去五十再來五十;問大年於海屋春華八千秋實八千。(百歲)

百歲嵌名壽聯_百歲壽聯

【周傳福(1905.2——),張國華,女(1906.6——)。周、張夫妻倆為百歲壽星。同為裁縫師傅,曾在郢中鎮被服廠當過工人,辦過私人縫紉店,走村串戶在漢江兩岸上門縫紉掙錢糊口,在苦甜反差中煉就瞭堅韌頑強、不怕困難的精神。仁慈和氣,樂以助人,踩著縫紉機在夕陽的餘暉中飛轉。愛好釣魚。】  周縫濟世贏福壽  張補服國享誕華  周縫傳世贏福壽  張補服國享誕華  周裁密縫為傳福  張力盡心與國華   橫批:國興人瑞  雙壽星已有二百一十歲  西王母賜桃三千六百年

賀老人百歲生日壽辰對聯集錦_百歲壽聯

百歲為上壽;一言乃千金。(百歲)盛世常青樹;百年不老松。(百歲)洵似人間真瑞;居然天上神仙。(百歲)蓬萊盤進長生果;玳瑁筵開百歲觴。(百歲)稱觴共慶千秋節;祝嘏高懸百壽圖。(百歲)莫道人生無百歲;須知草木有重春。(百歲)傢中早釀千年酒;盛世長歌百歲人。(百歲)瑤池喜晉千年酒;海屋欣添百歲籌。(百歲)瓊材歌舞群仙會;海屋衣冠百壽圖。(百歲)人作不滿公今滿;世上難逢我竟逢。(百歲)福海朗照千秋月;壽域光涵萬裡天。(百歲)天邊已滿一輪月;世上同鐘百歲人。(百歲)樂奏雲璈歌百歲;德輝彤史祝千秋。(百歲)活百歲松欽鶴羨;數一生苦盡甜來。(百歲)上壽期頤莊椿不老;君子福履洪范斯陳。(百歲)天賜期頤長生無極;人間百歲積慶有餘。(百歲)壽晉期頤天年永運;光增史乘人瑞流傳。(百歲)禮祝期頤莊椿無算;詩歌福履虞壽同登。(百歲)孫子生孫上壽同臻稱國瑞;老人偕老百年共樂合傢歡。(百歲)明月有恒紀年合獻九如頌;老春不老添閏當稱百歲人。(百歲)歡會數百歲之桑弧過去五十再來五十;問大年於海屋春華八千秋實八千。(百歲)

百歲祝壽對聯集錦_百歲壽聯

盛世常青樹百年不老松 百歲為上壽一言乃千金 蓬萊盤進長生果玳瑁筵開百歲觴 莫道人生無百歲須知草木有重春 活百歲松欽鶴羨數一生苦盡甜來 傢中早釀千年酒盛世長歌百歲人