Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

Tag: 吳文英十二郎·垂虹橋鑒賞

【十二郎·垂虹橋】原文、譯文、翻譯及賞析

朝代:宋代 作者:吳文英 同類型的詩文: 寫橋寫景憶舊 原文 素天際水,浪拍碎、凍云不凝。記曉葉題霜,秋燈吟雨,曾系長橋過艇。又是賓鴻重來后,猛賦得、歸期才定。嗟繡鴨解言,香鱸堪釣,尚廬人境。幽興。爭如共載,越娥妝鏡。念倦客依前,貂裘茸帽,重向淞江照影。酹酒蒼茫,倚歌平遠,亭上玉虹腰冷。迎醉面,暮雪飛花,幾點黛愁山暝。